Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Drie aanbevelingen van commissie Sorgdrager

Maandag 17 juni 2013

Nieuws - De Commissie ADA (Sorgdrager) stelt drie wegen voor om de cultuurverandering in het Nederlandse wielrennen ten aanzien van het dopinggebruik verder te ondersteunen en stimuleren. Dat kan door maatregelen te nemen gericht op gedragsverandering, op verbetering van organisatiestructuren en op verbetering van het anti-dopingbeleid.

"Jonge renners moeten op jonge leeftijd leren dat uitgebalanceerde trainings- en wedstrijdprogramma’s, voeding en mentale begeleiding de basis vormen voor goede prestaties. Er zijn bekende (oud-)renners bereid jonge renners te wijzen op de gevaren en onwenselijkheid van doping. Het is verder belangrijk dat de wielerwereld meer kennis en deskundigheid van buitenaf verwelkomt. Om openheid te stimuleren en de cultuurverandering te monitoren, is een structurele plaats nodig waar renners veilig en in vertrouwen hun hart kunnen luchten.”

Taken in teams afbakenen

"De organisatiestructuur in het wielrennen kan beter. Ploegen moeten hun managementstructuur helder afbakenen. Zo moet scherper bewaakt worden dat de ploegarts primair verantwoordelijk is voor de gezondheid van de renners en de ploegleiding voor de sportieve resultaten. Het management waakt over de ‘overall’ resultaten op het gebied van imago en financiën. De Nederlandse ploegen zijn hier al mee bezig en dat verdient navolging en doorontwikkeling. De UCI en de ploegen zouden verder zelf moeten nadenken over andere competitie- en business-modellen die de druk verminderen op individuele renners om te presteren."

Pakkans vergroten en controle weg bij UCI

"Tot slot zouden er ook enkele veranderingen in de anti-dopingaanpak moeten worden doorgevoerd om de ‘pakkans’ nog meer te vergroten. Een harde aanpak van de kleine kern van notoire dopinggebruikers lijkt het meest effectief. Verder kan door de verantwoordelijkheid voor dopingcontrole en -bestraffing weg te halen bij internationale sportorganisaties zoals de UCI, de belangentegenstelling tussen het imago van de sport en het aanpakken van dopingzondaars worden voorkomen. Deze belangentegenstelling, die alle sporten kenmerkt, werkt vertragend bij de doorontwikkeling van anti-dopingbeleid.”

Foto: © Sportfoto Eerder...

Nieuws Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl