Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

KNWU aan de slag met 'harde cultuur' wielersport

Dinsdag 15 mei 2018

Nieuws - Bureau Beke en Prof. Marjan Olfers deden in opdracht van de KNWU onderzoek naar het onderwerp intimidatie binnen de wielersport. De uitkomst is dat seksuele intimidatie volgens dit rapport slechts een klein onderdeel is van een breder maatschappelijke uitdaging die intimidatie vormt.

De KNWU zegt naar aanleiding van het onderzoek. "De wielersport kent een harde cultuur. Zowel renners, als ook ouders, ploegleiders en managers zijn hard voor elkaar. Meer dan een vijfde van de sporters geeft in het onderzoek aan dat dit het plezier in de sport wegneemt. Daar willen en moeten wij mee aan de slag. Wij zijn voornemens om op korte termijn een campagne te starten om intimidatie bespreekbaar te maken. De norm is een veilige en prettige sportomgeving, niet één van schelden en kleineren. Specifiek het onderwerp gewicht en voeding speelt hierbij een grote rol. Jongeren en vrouwen vormen hierin een extra kwetsbare groep. Wat betreft de zwakke arbeidspositie van profrenners en -rensters zijn wij in overleg met de VVBW om de arbeidspositie van deze sporters te verbeteren

Beke en Olfers doen de volgende aanbevelingen:

# Er moeten heldere grenzen komen over wat ontoelaatbaar gedrag is en wat niet

* Maak het onderwerp voeding en gewicht breed bespreekbaar en wijs daarbij op de negatieve gevolgen van het benadrukken van het belang van een laag gewicht (anorexia, depressie, laag zelfbeeld).

* Er dient meer evenwicht te komen tussen het team enerzijds en de wielersporters anderzijds, waardoor de arbeidsrechtelijke positie van –vervangbare- wielersporters verbetert

* Geef jonge renners duidelijke handvatten wat tolerabel gedrag is en wat niet

* Voor de KNWU als bond maar zeker ook voor wielerverenigingen is het essentieel om een gericht beleid te ontwikkelen en uit te dragen voor ouders van jonge renners. De nadruk hierbij zou moeten liggen op een voor het kind gezond sportklimaat. 

* Bij grensoverschrijdend gedrag moet het bestuur zijn verantwoordelijkheid nemen en tot een gepaste (re)actie komen.

Foto: © Sportfoto

 Eerder...

Nieuws Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl