Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Samenwerking KNWU en Greenchoice

Maandag 01 juli 2019

Nieuws - Met een nieuwe samenwerking geven KNWU en duurzame energieleverancier Greenchoice een tempoversnelling aan het verder verduurzamen van de wielersport.  

In de samenwerking worden KNWU-leden, die de overstap maken naar de groene energie van Greenchoice, beloond met een geldbedrag waarvan een deel terugvloeit naar de eigen vereniging en een deel naar de KNWU ten behoeve van de verduurzaming van de sport. Hiermee steunen ze niet alleen hun eigen portemonnee, maar ook hun eigen vereniging en het klimaat.

Samen investeren in verduurzamen

De KNWU en Greenchoice hebben veel overeenkomsten en een gedeelde missie. Beide organisaties houden van een schone en groene natuur en willen graag gezamenlijk optrekken om deze te beschermen. Zowel op de fiets als met het opwekken van duurzame energie via windmolens en zonnepanelen. De KNWU en Greenchoice trekken gezamenlijk op voor een schonere en duurzamer(wieler)klimaat.

Daarom ontvangt ieder KNWU-lid dat na 1 juli 2019 overstapt naar Greenchoice een geldbedrag van Greenchoice. De ene helft van dit bedrag is bestemd voor korting op de energierekening en de andere helft wordt verdeeld over de KNWU en de vereniging van het betreffende lid. Dit ingezamelde bedrag wordt vervolgens gebruikt om de wielersport te verduurzamen. Zo kan het door de vereniging worden gebruikt om bijvoorbeeld het clubhuis van zonnepanelen te voorzien of een andere investering ter verduurzaming. De KNWU investeert het bedrag in de maatregelen uit het Groen Convenant.

Hulp bij het verduurzamen van wielerverenigingen

Greenchoice en de KNWU gaan actief aan de slag met wielerverenigingen die het eigen clubgebouw willen verduurzamen, maar nog niet precies weten hoe. Met een Groen Convenant, een overeenkomst met daarin zes afspraken over groene gewoontes, willen Greenchoice en KNWU een voorbeeld zijn op het gebied van milieu en duurzaamheid. Hiermee wil de KNWU, leden en verenigingen helpen te verduurzamen en gedrag positief beïnvloeden op het gebied van afval, recycling, water, vervoeren, inkoop én energie. Zo wordt de wielersport écht groener.

Het Groene Peloton van KNWU-leden

Om samen kop over kop in de aanval te gaan voor een duurzame wielersport wordt er een Groen Peloton in het leven geroepen. Voor deze groep, bestaande uit KNWU-leden die ook Greenchoice klant zijn, worden er unieke wielerbelevenissen georganiseerd. 

 


Eerder...

Nieuws Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl