Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

NOC*NSF vraagt en krijgt steun sportverenigingen

Vrijdag 01 mei 2020

Nieuws - NOC*NSF vraagt minister van Sport Martin van Rijn om een stevig pakket aan noodmaatregelen voor sportverenigingen. Met een pakket ter waarde van 150 miljoen zou de sport op het lokale niveau voor deze maanden zeer geholpen zijn waardoor sportverenigingen in staat blijven hun belangrijke maatschappelijke rol ook in de toekomst te blijven vervullen.  Inmiddels zegde de regering 110 miljoen toe.

Het pakket dient gericht te zijn op het compenseren van de accommodatie- en andere vaste lasten van sportverenigingen gedurende deze eerste maanden van de crisis. Tegenover die vaste lasten staat een grote inkomstenderving waardoor er een zware wissel wordt getrokken op het incasseringsvermogen van sportverenigingen. 

In de periode tot 1 augustus gaat er een substantieel bedrag minder aan inkomsten binnenkomen doordat alle kantines gesloten zijn en voorlopig blijven. Bovendien komen er geen bijdragen van deelnemers meer binnen omdat er geen activiteiten en evenementen worden georganiseerd.

Ook het ledenverloop is negatief. Leden zeggen om normale redenen wel op, maar de gebruikelijke nieuwe aanmeldingen laten op zich wachten. Deze ontwikkeling begint lokaal maar werkt ook landelijk bij de sportbonden door.

NOC*NSF verwacht dat, zelfs als er na de zomer weer gesport kan worden, het financiële effect van de coronacrisis nog lang bij verenigingen door gaat werken. Het zal een tijd duren voordat de ledenaantallen weer op het niveau van voor de crisis zitten en de inkomsten uit kantines weer mee gaan tellen. Bovendien is het te verwachten dat een aantal (lokale) clubsponsors niet direct in zullen staat zijn hun steun op de oude voet voort te zetten.

"Naast de sportverenigingen ziet NOC*NSF dat ook andere groepen binnen de sport hard worden getroffen. Het gaat dan om sportbonden, ondernemers, organisatoren van evenementen, professionele sportaanbieders en specifieke groepen topsporters. Eerder vroegen wij ook voor deze groepen, via verschillende oproepen, aandacht. Op dit moment zijn nog lang niet al deze problemen opgelost."

Voor de eerste nood bij sportbonden wordt het Coronanoodfonds Sport opgezet waarvoor de sport zelf vijf miljoen euro opzij heeft gezet en de Nederlandse Loterij het vanwege de verlenging van samenwerking met NOC*NSF mogelijk heeft gemaakt daar nog eens een miljoen aan toe te voegen.

Foto: © Sportfoto

 Eerder...

Nieuws Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl