Boels Ladies Tour gaat niet door in 2020

Maandag 27 juli 2020

Women - De organisatie van de Boels Ladies Tour heeft in samenspraak met de beoogde etappeplaatsen besloten dat de enige etappekoers voor vrouwen in de UCI Women’s WorldTour in de Benelux in 2020 geen doorgang zal vinden.

De wedstrijd was aanvankelijk in augustus voorzien en had op de herijkte kalender van de internationale wielerbond UCI een nieuwe datum gekregen van 1 tot en met 6 september. Het is de organisatie onmogelijk gebleken om het verantwoord doorgaan van dit evenement te kunnen garanderen.

De afgelopen maanden heeft Courage Events als organisator van de Boels Ladies Tour met alle betrokkenen (gemeenten, sponsors, teams, rensters en bonden) vooral gekeken naar de mogelijkheid om de uitgave 2020 door te laten gaan. Al dan niet in afgeslankte vorm. Op ruim een maand van de beoogde startdatum 1 september is door de belangrijkste partijen de conclusie getrokken dat dit onder de huidige omstandigheden onmogelijk is.

Thijs Rondhuis van Courage Events legt uit wat de achtergronden voor dit besluit zijn geweest. “Het belangrijkste struikelblok om een sportevenement als de Boels Ladies Tour te kunnen organiseren is de noodverordening dat een organisatie verantwoordelijk is voor het totale gebied van haar evenement. Voor ons is dat het gehele parcours gedurende meerdere dagen. Deze wet is helder, naar aanleiding hiervan hebben een aantal gemeenten laten weten op basis van deze regel geen vergunning te gaan verlenen.” 

Maar er spelen ook ander onzekerheden mee. “Het weer recent oplaaien van het virus op verschillende plekken in Europa. Ook de cijfers in Nederland hebben een negatieve lijn. Hiermee wordt de onzekerheid de komende vier weken groter en de financiële risico’s nemen daarmee aanzienlijk mee toe. De te nemen maatregelen zouden tenslotte zwaar hebben gedrukt op het profiel van onze wedstrijd. Met het weren van publiek en het moeten schrappen van veel van de geplande side-events blijven er onvoldoende argumenten over om van een Boels Ladies Tour te spreken waar we voor staan.”

Foto: © Sportfoto

 Eerder...

Women Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl