Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Partij van de Dieren tegen finishlocatie Tour Femmes

Dinsdag 13 februari 2024

Tour de France - De Partij voor de Dieren Den Haag maakt zich zorgen om kwetsbare natuur bij de aankomst van de Tour Femmes in de gemeente. Het betreft de aankomst van rit 1 die voert van Rotterdam naar Den Haag. 

''Het  lijkt erop dat de wielerwedstrijd zal finishen in Kijkduin. Deze locatie ligt tussen twee kwetsbare Natura 2000 gebieden in. ‘De toeters en bellen van een grote internationale wielerwedstrijd zullen de rust en leefomgeving verstoren voor dier en natuur. Daar maken we ons zorgen om’, aldus Robin Smit, raadslid Partij voor de Dieren.

''Bij de wielerwedstrijd volgt een stoet van motoren en volgwagens het peloton. Daarnaast filmt een helikopter vanuit de lucht en zal vooral de finishplek veel publiek aantrekken. en Haag neemt allerlei maatregelen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Een sportevenement organiseren rondom deze natuurgebieden staat hier haaks op’ aldus Smit (PvdD). De Partij voor de Dieren wil daarom weten van de wethouder hoe de gevolgen op de omliggende natuur zijn afgewogen bij de keuze voor Kijkduin als finishplaats voor de wielerwedstrijd.

Tijdens het NK wielrennen in het Nationaal Park Veluwezoom ontstond kritiek over de gevolgen voor de dieren en de natuur. Onder andere de verslaglegging door helikopters en drones zou voor extra verstoring zorgen voor de dieren in het gebied. Natuurmonumenten heeft eisen gesteld aan de organisator van het evenement door geen drones en helikopters boven het kwetsbare gebied te laten vliegen. ‘Een voorbeeld waar we als stad van moeten leren', aldus Smit. ‘De meest kwetsbare natuurgebieden van de stad moeten we niet blootstellen aan nog meer verstoring. We moeten ons niet blindstaren op grootschalige evenementen die een bedreiging kunnen zijn voor dier en natuur’.

Foto: © SportfotoEerder...

Tour de France Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl