Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Sein op groen voor grote ronde in Friesland.

Woensdag 24 januari 2018

Elite men - De provincie Friesland heeft het Mulier Instituut gevraagd om een verkennend onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de organisatie van de start van een grote wielerronde in Friesland. In een eerste rapportage wordt het sein daarvoor op groen gezet.

De kernvraag voor dit onderzoek luidde: in hoeverre is het reëel te veronderstellen dat Friesland in aanmerking komt voor het gastheerschap van één van de grote wielerrondes en op deze manier sportieve eer weet te koppelen aan sfeer en beleving?

Hiervoor is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews afgenomen. "Dit onderzoek wijst uit dat in de provincie Friesland de voorwaarden ruimschoots aanwezig zijn om een internationale wielerronde te organiseren met een positieve economische en maatschappelijke spin-off. Onder de geraadpleegde experts is er een stevig draagvlak en genoeg reden om de ambitie verder uit te werken."

Het Instituut moedigt de provincie dan ook aan de plannen concreet te maken. "Bij een goede businesscase is een internationale wielerronde een aanjager voor het realiseren van doelen die in de provinciale uitvoeringsagenda 2015-2019 zijn opgetekend. Bij het doorzetten van de concretisering van de ambitie is het zaak te investeren in een lobbytraject."

Foto: © SportfotoEerder...

Elite men Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl