Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Dak op Wielercentrum Noord Assen dichterbij

Woensdag 10 maart 2021

Track - De voltooiing van het Regionaal Wielercentrum Noord aan de Stadbroek in Assen is een flinke stap dichterbij. Als raad en provinciale staten akkoord gaan, komt er dit jaar nog een dak op de kombaan.

Ook wordt het gebouw uitgebreid met vergaderfaciliteiten en ruimtes voor onder andere Sport Drenthe en het sport- en bewegingsonderwijs van het Alfa College. De kosten voor de uitvoering van dit plan bedragen € 2,1 miljoen. De provincie maakt het nu mogelijk om het plan te realiseren, met een subsidie van € 500.000. Assen draagt zelf € 1,3 miljoen bij. De gemeente hoeft hiervoor geen extra geld beschikbaar te stellen, maar financiert dit vanuit het jaarlijkse bedrag dat de gemeente al aan het Wielercentrum ter beschikking stelde en vanuit de extra huurinkomsten.   

Wethouder Bob Bergsma heeft zich samen met het bestuur van het Wielercentrum hard gemaakt voor de voltooiing van het centrum. “Ik ben ervan overtuigd dat voltooiing van het centrum een belangrijke impuls zal geven aan de regionale wielersport en talentontwikkelprogramma’s. NOC*NSF en KNWU hebben deze overtuiging beiden in een brief onderschreven. Dit is ook een mooie stap op weg naar Assen Sportstad. Het past in onze ambities van het Asser sportakkoord, om iedere inwoner die dat wil op eigen niveau te laten sporten en bewegen, en hiervoor ook de benodigde infrastructuur aan te leggen.”

De provincie ondersteunt deze ontwikkeling vanuit de provinciale investeringsagenda. Gedeputeerde Henk Brink: “Met het onderdeel Sport en bewegen van de agenda willen wij extra investeren in een kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties. Voltooiing van het Wielercentrum Noord past bij deze ambitie. En natuurlijk sluit dit mooi aan bij Drenthe als fietsprovincie en bij alles wat Assen al op deze locatie heeft ontwikkeld.” 

In het voorjaar van 2016 werd het wielercentrum in gebruik genomen. Toen waren er onvoldoende middelen om het volledig volgens plan te realiseren. Met het dak erop kan de kombaan tussen september en mei ook worden gebruikt, en zijn er bij slecht weer in de overige maanden geen problemen meer. Verder komen er voldoende vergaderfaciliteiten om aan de vraag naar ruimte voor workshops, clinics, opleidingen KNWU en voorbereiding van evenementen te voldoen. 

Foto: Sportfoto

 Eerder...

Track Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl