Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Reacties betrokken partijen dopingconvenant

Dinsdag 02 april 2013

Elite men - De drie betrokken partijen rond het dopingconvenant - de KNWU, Vacansoleil-DCM en Blanco Pro Cycling - stuurden via een persbericht een reactie de wereld in. Hier leest u de samenvattingen.

Reactie Richard Plugge, directeur Blanco:
"We willen de waarheid weten om op een goede manier het verleden af te sluiten. In een formeel gesprek hebben we daarom iedereen daarover vragen gesteld. We hebben dat gedaan vanuit vertrouwen in onze mensen en vanuit de wetenschap dat deze aanpak breed wordt gedragen binnen de ploeg. Het gaf ons tevens de gelegenheid de visie van Blanco goed over het voetlicht te brengen bij renners en medewerkers. Iedereen heeft zijn antwoorden gegeven en de uitkomsten zijn doorgegeven aan de Dopingautoriteit. Bij Blanco zijn geen bekentenissen.”

Reactie Daan Luijkx, general manager Vacansoleil-DCM:
“Vacansoleil-DCM ziet het als een opdracht voor de hele wielersport om zeker nu extra inspanningen te doen die ertoe bijdragen het dopingprobleem in de sport aan te pakken. Deze inspanningen zijn nodig nu de huidige generatie renners geconfronteerd blijft worden met een probleem van jaren terug en vooral om de sport voor toekomstige generaties eerlijker en gezonder te maken. Het grondig overdoen van de screening met alle werknemers in de Nederlandse professionele wegsport is een onderdeel van die extra inspanningen. Met het overdoen van de screening hebben we personeelsleden tot 1 april de kans gegeven hun verhaal te doen onder gunstigere voorwaarden dan de regels in het arbeidscontract. Alle medewerkers waren zich er ten volle van bewust dat ze hiermee een unieke kans kregen. Dat feit geeft ons het vertrouwen dat de verklaring van gedrag naar waarheid is ingevuld.”

Reactie KNWU
"De KNWU heeft kennis genomen van de uitkomsten van het dopingconvenant, het initiatief dat vanuit de ploegen genomen is. Er is waardering voor de aanpak die de Nederlandse ploegen gekozen hebben. Op basis van de gesprekken die de Wielerbond met de renners/medewerkers heeft gevoerd is Grischa Niermann, ploegleider bij het door de KNWU per 1 januari jl overgenomen Rabobank Development Team, zoals bekend reeds op 15 februari 2013 voor 6 maanden geschorst. De KNWU zal pas meer algemene conclusies trekken als de uitkomsten bekend zijn van het onderzoek dat de in december 2012 op initiatief van de KNWU en NOC*NSF ingestelde onafhankelijke Commissie Anti Doping Aanpak thans uitvoert. Immers, deze Commissie doet op basis van vertrouwelijke gesprekken met veel (oud) renners en betrokkenen onderzoek naar de 'dopingcultuur' en de antidoping aanpak."

 


Eerder...

Elite men Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl